כתבי הקודש היהודיים, מבראשית ועד ההתגלות, מסמלים את אלוהים האב, המשיח, דוד המלך, שבט יהודה, ירושלים וישראל כאריה זכר.
The Jewish scriptures, from Genesis to Revelation, symbolize God the Father, the Messiah, King David, the Tribe of Judah, Jerusalem and ISRAEL as a male lion.
מציין מקום
Placeholder...
מציין מקום
Placeholder...
Find Out More about Max Greiner Art Shop Art Online
Blank image
Find MaxGerinerArt For Sale Online See More Max Greiner Art
Blank image
Find Out More about The Coming King Sculpture Prayer Garden See Kerrville Sculpture Garden
Max Greiner Website Lion of Judah Statue in Jerusalem Coming King Garden in Kerrville Texas Sherry Greiner's Animals Bronze Globes Sculptures
Kerrville Texas Hill Country Postcards

Max Greiner Jr. Designs, LLC
P.O. Box 290552
Kerrville, TX 78029
(830) 367-7874
office@maxgreinerart.com
www.maxgreinerart.com
blank image